Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Čet
22.06.2017

Predlog akta

[pdf] 

Čet
22.06.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač predlaže dopunu zakona kojom se predviđa mogućnost obraćanja žrtve Centru za socijalni rad u slučaju da policijski službenik ne naloži nijednu od predviđenih hitnih mera posle prvog obraćanja žrtve. Centar bi bio dužan da po hitnom postupku preispita slučaj te da u slučaju pozitivnog nalaza o slučaju obavesti policiju koja je tada dužna da pristupi ponovnoj proceni rizika i odlučivanju o izricanju hitne mere.

Predlogom je predviđena i novčana pomoć žrtvi prilikom izrade individualnog plana zaštite i podrške žrtvi u trajanju od 6 meseci od dana izricanja hitne mere. Novčana pomoć se može produžiti za još 3 meseca ukoliko se utvrdi da je potrebno. Visina novčane pomoći utvrđuje se u iznosu od 150 do 300 evra u zavisnosti od broja članova porodičnog domaćinstva (dece).

Predlogom zakona se preciziraju državni organi koji su dužni da u prvom kontaktu žrtvi daju obaveštenja o zaštiti i podršci. Pa su tako obavezni policijska uprava, javno tužilaštvo, sudovi, prekršajni sudovi i Centar za socijalni rad da pružaju obaveštenja o žaštiti i podršci. Kako bi se tačno znalo ko je unutar organa nadležan za informisanje žrtve, predlaže se i uvođenje obaveze rukovodilaca nabrojanih organa da odrede dvoje zaposlenih koji će biti zaduženi za davanje obaveštenja žrtvi. Ukoliko rukovodioci propuste da izvrše ovu obavezu biće novčano kažnjeni u iznosu od 100.000 dinara, koju su obavezni da plate iz sopstvenih sredstava.

Predlogom se predviđa obaveza nadležnih organa da Republičkom zavodu za statistiku (RZS) dostavljaju podatke na osnovu kojih je RZS obavezan da uspostavi bazu podataka o slučajevima porodičnog nasilja koja bi se objavljivala na internet stranici RZS. Direktor RZS-a odgovoran je za njeno uspostavljanje i može se kazniti novčano u iznosu od 100.000 dinara ukoliko baza ne bude formirana.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 40
Protiv: 48
40%
48%
0%

Ključne novine

UČEŠĆE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PRILIKOM UVOĐENJA HITNIH MERA

- Mogućnost obraćanja žrtve Centru za socijalni rad u slučaju da policija ne naloži nijednu od predviđenih hitnih mera

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 35
Protiv: 49
35%
49%
0%

MATERIJALNA POMOĆ ŽRTVI NASILJA U PORODICI

- Novčana pomoć žrtvi u trajanju od 6 meseci prilikom izrade individualnog plana i zaštite podrške žrtvi

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 45
Protiv: 36
45%
36%
0%

UVOĐENJE OBAVEZE VOĐENJA STATISTIKE NASILJA U PORODICI

- Obaveza Republičkog zavoda za statistiku da vodi statistiku i objavljuje godišnji izveštaj o nasilju u porodici

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 41
Protiv: 38
41%
38%
0%

Poslednji put ažurirano: 07.07.2020, 14:20