Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Tip akta: Zakon

Oblast: Zdravstvo

Status: Povučen

Predlagač: Goran Čabradi

Pet
23.06.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pet
23.06.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona proširuje vrste psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (PKS). Pa tako u krug PKS spadaju i gotovi lekovi i drugi farmaceutski i dijetetski proizvodi koji sadrže opojne droge, narkotike, psihotropne supstance i biološke proizvode koji imaju psihoaktivno dejstvo. Takođe, proizvodnja PKS nije više isključivo rezervisana za pravna lica, već je moguće da ih proizvode i fizička lica. Na osnovu predloga zakona moguće je dobiti dozvolu od Ministarstva zdravlja za proizvodnju biljaka iz smole i cannabis-a ali samo radi upotrebe u terapijske svrhe. Ovu dozvolu mogu dobiti i pravna i fizička lica.

Fizičko lice može da proizvodi PKS samo na osnovu rešenja lekara kojim se propisuje terapija biljkom smole. Na osnovu rešenja lekara Ministarstvo zdravlja izdaje dozvolu fizičkom licu u kome je naznačen maksimalni broj biljaka. U slučaju da fizičko lice ne potroši svu smolu biljke tokom trajanja terapije, dužno je da višak dostavi lekaru koji je propisao ovakvu vrstu terapije.

Predlogom zakona definisano je da se PKS ne dobijaju samo gajenjem biljaka već da je PKS moguće dobiti i gajenjem gljiva. Osim toga predlog zakona dozvoljava primenu PKS pacijentima u svojim domovima u skladu sa propisanom terapijom.

Predlagač zakona ističe da je potrebno uskladiti domaće zakonodavstvo sa medicinskim istraživanjima koja dozvoljavaju upotrebe smole/cannabisa u medicinske svrhe. Nadalje, predlagač ističe da je naučno dokazano da ova vrsta PKS pomaže u lečenju teških bolesti i da u nekim slučajevima zaustavlja napredovanje teških bolesti. Osim toga predlagač zakona ističe i primere međunarodne prakse gde je već omogućeno korišćenje biljke cannabis radi lečenja teških bolesti.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 147
Protiv: 151
147%
151%
0%

Ključne novine

ŠIRI KRUG PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH PROIZVODA

- Širi krug psihoaktivnih kontrolisanih supstanci- gotovi lekovi i drugi farmaceutski i dijetetski proizvodi koji sadrže opojne droge, narkotike, psihotropne supstance i biološke proizvode koji imaju psihoaktivno dejstvo

- Omogućavanje proizvodnje biljaka iz smole i cannabisa

- Proizvodnja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci od gljiva

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 143
Protiv: 185
143%
185%
0%

PROIZVODNJA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI OD FIZIČKIH LICA

- Mogućnost proizvodnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci od strane fizičkih lica

- Konzumiranje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u domovima pacijenata.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 160
Protiv: 146
160%
146%
0%

Poslednji put ažurirano: 27.11.2023, 12:20