Otvoreni Parlament | Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljen prihod građana

Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljen prihod građana

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Predložen

Predlagač: Marko Đurišić

Pet
23.06.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pet
23.06.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona reguliše se način i postupak utvrđivanja poreza na neprijavljeni prihod građana. Na osnovu predloga zakona neprijavljeni porez građana bi se utvrđivao unakrsnom procenom vrednosti imovine.

Predlagač zakona predlaže obavezu svim poreskim obveznicima (fizička lica i preduzetnici) da prijave Poreskoj upravi celokupnu imovinu ukoliko ona prelazi iznos od 30 miliona dinara. Rok za prijavu imovine iznosio bi 3 meseca od usvajanja zakona i obuhvatao bi imovinu kako u zemlji tako i u inostranstvu. Osim ovog kruga lica, obavezu prijave imovine imali bi i svi javni funkcioneri koji su postavljeni na neku funkciju od 24.09.2000. godine. U slučaju da javni funkcioneri ne prijave imovinu/prihod na osnovu ovog zakona ili ukoliko Poreska uprava utvrdi da prijavljena imovina/prihod nije potpuna i tačna moguće je izreći meru zabrane sticanja javne funkcije u vremenskom periodu do čak 10 godina. Prijava imovine bi, prema predlagaču zakona, služila samo za unakrsnu proveru imovine.

Predlagač zakona određuje i poresku osnovicu na dohodak građana na neprijavljeni prihod. Kao i u slučaju imovine i neprijavljeni prihod se utvrđuje unakrsnom procenom koju sprovodi Poreska uprava. Poreska osnovnica na neprijavljeni prihod bi bila određena na osnovu razlike neto vrednosti imovine na kraju i na početku kalendarske godine, umanjena za iznos prijavljenog dohotka za kalendarsku godinu.

Predlogom zakona je definisano da poreska osnovinca utvrđena primenom ovog zakona predstavlja neprijavljeni prihod. Na osnovu neprijavljenog prihoda u iznosu do 100 miliona dinara, bio bi izrečen porez u iznosu od 20%, u slučaju da neprijavljeni prihod iznosi od 100 miliona dinara do 1 milijarde dinara bio bi izrečen porez u iznosu od 40%. Ako bi iznos neprijavljenog prihoda premašio iznos od 1 milijarde dinara, bio bi izrečen porez u iznosu od 60%.

Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana predstavljao bi lex specialis u odnosu na Zakon o porezu na dohodak građana. Osim toga ovakav zakonski okvir bi prema predlagaču zakona imao i antikoruptivno dejstvo.

Predlogom zakona se uređuje detaljno način utvrđivanja imovine/prihoda i proces provere pravilno utvrđene vrednosti imovine/prihoda i njeno konačno utvrđivanje od strane Poreske uprave.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 44
Protiv: 69
44%
69%
0%

Ključne novine

MOGUĆNOST NAPLATE POREZA NA NEPRIJAVLJENI PRIHOD

- Uvođenje poreza na neprijavljeni prihod građana, preduzetnika i javnih funkcionera

- Javni funkcioneri bi imali obavezu da prijave imovinu/prihod od 2000. godine

- Mogućnost retroaktivne naplate poreza nakon unakrsne procene prihoda i imovine

- Mogućnost oporezivanja prihoda/imovine u rasponu od 20% do 60%.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 51
Protiv: 56
51%
56%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.01.2021, 06:32