Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima

Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Dragoljub Mićunović

Pet
08.09.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pet
08.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač polazi od Ustavne obaveze da je osnovna škola obavezna, te zaključuje da samim tim i udžbenici svim učenicima moraju biti besplatni.

Zbog navedenog, Predlagač predlaže Izmenu kojom se uvodi obaveza Vlade Srbije da finansira pripremu i nabavku svih priručnika i nastavnih materijala za osnovnu školu.

Takođe, uvodi se i obaveza Vlade Srbije da definiše uslove i kriterijume na osnovu kojih učenici srednjih škola mogu ostvariti pravo na finansiranje, odnosno sufinansiranje nabavke nastavnog materijala.
19%
21%
0%

Ključne novine

OBAVEZA VLADE SRBIJE

Uvodi se obaveza Vlade Srbije da finansira izradu i podelu besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Srbiji.
19%
21%
0%

UVOĐENJE KRITERIJUMA I USLOVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA

Uvode se kriterijumi i uslovi za finansiranje i sufinansiranje nabavke udžbenika za učenike srednjih škola u Srbiji
24%
18%
0%

Poslednji put ažurirano: 27.10.2019, 15:23