Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama Krivičnog zakonika

Predlog zakona o izmenama Krivičnog zakonika

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Dušan Milisavljević

Sre
13.09.2017

Predlog akta

[pdf] 

Sre
13.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom se previđa novo krivično delo „Prenošenje teške zarazne bolesti ili infekcije“ prema kome će svako „ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje širenja teških zaraznih bolesti ili infekcija, pa usled njegovog ponašanja dođe do širenja teške zarazne bolesti ili infekcije, kazniće se zatvorom do tri godine“.

Predviđaju se takođe kazne zatvora od jedne do pet godina za svakoga ko, znajući da je inficiran ili bolestan od zarazne bolesti i svesno prenese na drugog tu bolest ili infekciju.

U slučaju da je nastupila smrt inficiranog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od 5 do 15 godina.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 44
Protiv: 38
44%
38%
0%

Ključne novine

UVOĐENJE NOVOG KRIVIČNOG DELA

Uvodi se novo krivično delo „Prenošenje teške zarazne bolesti ili infekcije“

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 34
Protiv: 36
34%
36%
0%

KAZNA ZA NEPRIDRŽAVANJE MERA PREVENCIJE

Svako ko se ne pridržava mera prevencije, može se kazniti kaznom do 3 godine zatvora

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 35
Protiv: 46
35%
46%
0%

UVOĐENJE KAZNE ZA SVESNO PRENOŠENJE INFEKCIJE

Svako ko je, znajući da je inficiran, svesno preneo infekciju ili zarazu na drugoga, kazniće se zatvorom od jedne do 5 godina trajanja

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 36
Protiv: 34
36%
34%
0%

KAZNA ZA SMRT INFICIRANOG LICA

U slučaju da je nastupila smrt inficiranog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od 5 do 15 godina.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 38
Protiv: 32
38%
32%
0%

Poslednji put ažurirano: 27.05.2020, 06:41