Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Dušan Milisavljević

Sre
13.09.2017

Predlog akta

[pdf] 

Sre
13.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom se postojeća zakonska rešeja dopunjuju i dodatno pojašnjavaju u cilju prevencije vršnjačkog nasilja. Predlaže se uvođenje obaveze Ministarstva prosvete da u okviru školske uprave vodi evidenciju o izrečenim kaznama suspenzije učenika i o stručnom radu sa učenicima koji su udaljeni sa nastave, tokom trajanja mere udaljavanja. Takođe se predviđa da škola za učenike sa smetnjama u razvoju može obavljati poslove resursnog centra sa ciljem unapređenja rada sa decom i učenicima koji imaju smetnje u razvoju.

Predlogom se navodi da savet roditelja ima pravo da predloži svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje, tim za prevenciju vršnjačkog nasilja i druge timove.

Bliže se uređuju uslovi i slučajevi pod kojima se oduzimaju licence direktorima škola, kao i nabrajaju timovi koje direktor može da obrazuje u školi.

Predviđa se da lice iz osetljivih društvenih grupa, uključujući i učenike sa smetnjama u razvoju, može biti redovan učenik u prvom razredu srednjeg obrazovanja i ako je starije od 17 godina, dok je za lica starija od 19 godina neophodna saglasnost ministra.

Predviđa se da i učenici imaju svog predstavnika u Aktivu za razvojno planiranje i timu za prevenciju vršnjačkog nasilja

Predlagač smatra da će se primenom predloženih rešenja doprineti suzbijanju vršnjačkog nasilja.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 27
Protiv: 24
27%
24%
0%

Ključne novine

OBAVEZA MINISTARSTVA PROSVETE DA VODI EVIDENCIJU O IZREČENIM KAZNAMA SUSPENZIJE UČENIKA

Uvodi se obaveza Ministarstva prosvete da u okviru školske uprave vodi evidenciju o izrečenim kaznama suspenzije učenika

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 25
Protiv: 23
25%
23%
0%

UNAPREĐENJE RADA U ŠKOLAMA SA UČENICIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Škola za učenike sa smetnjama u razvoju može obavljati poslove resursnog centra sa ciljem unapređenja rada sa decom i učenicima

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 23
Protiv: 24
23%
24%
0%

PREDSTAVNIK SAVETA RODITELJA U STRUČNI AKTIV

Savet roditelja ima pravo da predloži svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje, tim za prevenciju vršnjačkog nasilja i druge timove

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 28
Protiv: 22
28%
22%
0%

UČENICI IZ OSETLJIVIH GRUPA MOGU BITI REDOVNI UČENICI

Lice iz osetljivih društvenih grupa, uključujući i učenike sa smetnjama u razvoju, može biti redovan učenik u prvom razredu srednjeg obrazovanja i ako je starije od 17 godina

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 23
Protiv: 30
23%
30%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.01.2020, 20:51