Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Nataša Vučković

Pet
15.09.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pet
15.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač smatra da je potrebno smanjiti preveliko poresko opterećenje građana. Pre svega, predviđa se vraćanje izuzimanja okućnica
iz oporezivanja, kao što se isključuje oporezivanje zemljišta koje se nalazi
neposredno ispod izgrađenog objekta na zemljištu koje je predmet
oporezivanja čime se izbegava dvostruko oporezivanje jedne iste površine.

Predlagač smatra da je potrebno srazmerno umanjiti maksimalne poreske stope koje dovode do prekomernog poreskog opterećenja građana.

Predlaže se da se poreski kredit jednako odredi za sve vlasnike koji stanuju u zgradi ili stanu za koji je utvrđen porez, kao i umanjenje utvrđenog poreza na zgradi ili stanu za 50%.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 77
Protiv: 107
77%
107%
0%

Ključne novine

SMANJENJE PORESKIH STOPA

Smanjenje maksimalnih poreskih stopa za, u proseku, 50%

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 84
78%
84%
0%

IZUZIMANJE IZ OPOREZIVANJA

Izuzimanje okućnica iz oporezivanja, kao i zemljišta koje se nalazi ispod izgrađenog objekta

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 71
76%
71%
0%

JEDNAKO ODREĐIVANJE POREZA ZA SVE VLASNIKE NEKRETNINA KOJI STANUJU U ZGRADI ILI STANU

Jednako određivanje poreza za sve vlasnike nekretnina koji stanuju u zgradi ili stanu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 85
87%
85%
0%

UMANJENJE UTVRĐENOG POREZA ZA VLASNIKE STANOVA ZA 50%

Umanjenje utvrđenog poreza za vlasnike stanova za 50%

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 81
Protiv: 90
81%
90%
0%

Poslednji put ažurirano: 22.07.2021, 13:53