Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Balša Božović

Sre
27.09.2017

Predlog zakona

[pdf] 

Sre
27.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona smatra da je potrebno izvršiti usklađivanje postojećih zakonskih rešenja sa promenama nastalim uvođenjem prava pripadnika Vojske na sindikalno organizovanje. U tom cilju, predlagač precizira da se radno vreme, odmori, odsustva kao i primanja pripadnika Vojske uređuju kolektivnim ugovorom za zaposlene u vojsci, a samo u slučaju da kolektivni ugovor nije zaključen, ova pitanja uređuje Vlada na predlog ministra odbrane. Predlogom zakona omogućava se pripadnicima Vojske da takom sindikalnih aktivnosti nose uniformu. Takođe, stavlja se van snage postojeće zakonsko rešenje koje uslovljava učešće profesionalnih pripadnika Vojske u grupama sindikalnog karaktera usklađenošću sa pravilima vojne službe.

Predlagač zakona predviđa izmenu zakona kojom se je omogućava pripadnicima vojske da, i bez odobrenja ministra odbrane, učestvuju u aktivnostima udruženja koja se bave pitanjima odbrane i bezbednosti.

Predlagač zakona smatra je, u cilju sprečavanja samoinicijativnog smanjivanja primanja pripadnicima Vojske, potrebno izvršiti izmenu zakona kojom se onemogućava Vladi da utvrdi da za obračun zarada profesionalnih vojnika utvrdi osnovicu nižu od 75% od prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.
Predlagač zakona smatra da iz postojećeg zakonskog rešenja treba brisati odredbe kojima je predviđena disciplinska odgovornost za pripadnike vojske koji vrše rad uz naknadu ili nagradu van jedinice/ ustanove odnosno koji samostalno obavljaju profesionalne delatnosti, jer zadiru u Ustavom garantovano pravo na rad.
31%
23%
0%

Ključne novine

USKLAĐIVANJE ZAKONSKIH ODREDBI

Usklađivanje postojećih zakonskih rešenja sa promenama nastalim uvođenjem prava pripadnika Vojske na sindikalno organizovanje.
20%
24%
0%

OVLAŠĆENJA VLADE

Oduzimanje ovlašćenja Vladi da da za obračun zarada profesionalnih vojnika utvrdi osnovicu nižu od 75% od prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.
24%
21%
0%

PLAĆENI RAD/OBAVLJANJE SAMOSTALNE DELATNOST VAN VOJSKE

Omogućavanje pripadnicima Vojske da vrše plaćeni rad/obavljaju samostalnu delatnost van Vojske.
33%
23%
0%

Poslednji put ažurirano: 11.09.2019, 10:27