Otvoreni Parlament | Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji sporazuma između Savezno izvršnog veća Skupštine Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji sporazuma između Savezno izvršnog veća Skupštine Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Vlada

Pon
28.01.2019

Predlog zakona

[pdf] 

Pon
28.01.2019

Ulazak u proceduru

5%
6%
0%
Poslednji put ažurirano: 19.04.2019, 23:00