Otvoreni Parlament | Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu

Tip akta: Odluka

Oblast: Finansije

Status: Predložen

Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Pon
02.12.2019

Predlog akta

[pdf] 

Pon
02.12.2019

Ulazak u proceduru

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 03.12.2019, 10:58