Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima

Tip akta: Zakon

Oblast: Informisanje

Status: Predložen

Predlagač: 30.000 birača

Uto
17.12.2019

Predlog akta

[pdf] 

Uto
17.12.2019

Ulazak u proceduru

Sažetak

Smatrajući da rijaliti programi obiluju sadržajem koji može da naškodi fizičkom, mentalnom i moralnom razvoju maloletnika, te da se postojeći pravni okvir pokazao neefikasnim u prevenciji štetnih efekata ovih programa, 36.316 birača podnelo je Narodnoj skupštini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima. Ključne novine koje zakon donosi su, sa jedne strane, ograničenje vremena prikazivanja rijaliti programa i, sa druge strane, određivanje minimalnog prostora za dečji i program za maloletnike.

OGRANIČENJE VREMENA PRIKAZIVANJA RIJALITI PROGRAMA

Emitovanje rijalitija ograničeno je u periodu između 06:00h i 23:00h na ukupno tri sata. Dodatno, rijaliti programi ne mogu biti emitovani uživo, već samo sa odlaganjem od najmanje pola sata. Za kršenje obe obaveze predviđena je prekršajna odgovornost pružalaca medijskih usluga.

Precizirano je i da se rijaliti programom smatraju oni programi koji se mogu posmatrati kao složeni televizijski žanr s obzirom na to da su svojom formom između informacije i zabave, dokumentarističkog i dramskog pristupa. Rijaliti programom smatra se i program u kome se učesnici, bilo u prirodnom ili veštački stvorenom okruženju, dovode u određene, često ekstremne situacije najčešće sa ciljem zabave. Rijaliti programom se, u smislu predloga zakona, smatra i „pseudorijaliti“ u kome se igrane i režirane situacije prikazuju kao stvarne.

UVOĐENJE OBAVEZE EMITOVANJA POLA SATA DEČJEG I POLA SATA PROGRAMA ZA MALOLETNIKE DNEVNO

Pružaoci medijskih usluga obavezani su da u periodu od 7:00 do 22:00h emituju najmanje pola sata dečjeg i pola sata programa za maloletnike a predviđena je i prekršajna odgovornost za kršenje ovih obaveza.

Precizirano je da se pod dečjim program odnosno programom za maloletnike podrazumevaju sve vrste informativnog, zabavnog ili igranog programa koji su prema svojoj formi, sadržini, funkciji i vremenu emitovanja n namenjeni isključivo deci (maloletnicima mlađim od 12 godina), odnosno maloletnicima (koji imaju 12 ili više godina).

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 39
Protiv: 46
39%
46%
0%

Ključne novine

OGRANIČENJE VREMENA PRIKAZIVANJA RIJALITI PROGRAMA

U periodu od 06:00h do 23:00h dozvoljeno je emitovanje najviše 3 sata rijaliti programa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 14
Protiv: 22
14%
22%
0%

RIJALITI PROGRAMI NE SMEJU SE EMITOVATI UŽIVO

Rijaliti programi ne mogu biti emitovani uživo, već samo sa odlaganjem od najmanje pola sata.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 17
Protiv: 22
17%
22%
0%

OBAVEZNO EMITOVANJA POLA SATA DEČJEG I POLA SATA PROGRAMA ZA MALOLETNIKE DNEVNO

Pružaoci medijskih usluga obavezani su da u periodu od 7:00 do 22:00h emituju najmanje pola sata dečjeg i pola sata programa za maloletnike.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 12
Protiv: 26
12%
26%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.12.2020, 02:56