AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
Nijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.
[pdf] 
Datum predloga: 25.06.2021.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 12.05.2017.
Predlagač: Vlada