Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Sonja Pavlović

Sre
10.05.2017

Predlog akta

[pdf] 

Sre
10.05.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona uvode se novi termini koji uređuju pojam predeo, zaštita predela i planiranje predela. Definisanje novih termina je potrebno, prema navodima predlagača, kako bi bili obezbeđeni uslovi za primenu Evropske konvencije o predelu koju je Srbija ratifikovala još 2011. godine.

Prema predlagaču zakona pojam predeo označava određeno područje, onako kako ga ljudi vide i doživljavaju, čiji je karakter rezultat delovanja i interakcije prirodnih i/ili ljudskih faktora. Na osnovu ovako definisanog pojma, predlagač zakona uključuje predeo u krug prirodnih vrednosti. Kako bi zaštita prirodnih vrednosti i njihovo održivo korišćenje bilo potpuno u pogledu novog pojma predela, potrebno je usvojiti novi strateški dokument- Akcioni plan za implementaciju Evropske konvencije o predelu u Srbiji. Akcioni plan bi usvojila Vlada na period od 5 godina. Predlogom zakona se precizno definiše zaštita i uređenje predela na osnovu postupka indentifikacije i procene karaktera predela.

Predlagač zakona predviđa i kreiranje informacionog sistema o predelima u Srbiji. Cilj kreiranja informacionog sistema bila bi mogućnost klasifikovanja, održavanja, praćenja stanja i promene u predelima. Vođenje informacionog sistema bilo bi povereno Agenciji za zaštitu životne sredine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 32
Protiv: 29
32%
29%
0%

Ključne novine

UVOĐENJE PREDELA KAO ZAKONSKE KATEGORIJE

- Definisanje pojma predeo, zaštita predela i planiranje predela

- Predeo potpada pod pojam prirodne vrednosti;

- Usvajanje Akcionog plana za implementaciju Evropske konvencije o predelu u Srbiji

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 32
Protiv: 32
32%
32%
0%

USPOSTAVLJANJE ELEKTRONSKOG SISTEMA O PREDELIMA

- Kreiranje informacionog sistema o predelima u Srbiji

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 41
Protiv: 26
41%
26%
0%

Poslednji put ažurirano: 23.02.2020, 22:29