FEBRUARSKO GLASANJE U SKUPŠTINI: OD ZVONCA DO PRAZNE STOLICE

09.03.2023.

...

Polarizacija između poslanika vladajuće koalicije i opozicije oslikava se u rezultatima glasanja o zakonima i suštinskim aktima. Podaci pokazuju da na suštinskom nivou prostor za nadilaženje stranačkih podela nije vidljiv u pitanjima koja se tiču javnog interesa. Takođe, dok podaci o glasanju pokazuju konsolidovane redove vladajuće većine, u redovima opozicije stanje je drugačije, iako pozicionirano spram odluka većine. Okolnosti u kojima poslanici opozicije glasaju u prilog akta odnose se najčešće na potvrđivanje nekih međunarodnih sporazuma ili odluka tehničke prirode, poput izmena u sastavu skupštinskih odbora.

 

Tokom februara 2023. godine održana su tri dana za glasanje, a poslanici su se izjašnjavali o 60 akata - 14 zakona, 20 međunarodnih ugovora, sedam akata koji se tiču funkcionisanja Skupštine i 19 ostalih akata, poput zaključaka o izveštajima nezavisnih institucija. Trend nastao u jesenjem zasedanju Trinaestog saziva se nastavio u februaru - vladajuća većina je disciplinovano glasala “Za”, dok poslanici opozicije često nisu bili prisutni na danu za glasanje, a kada jesu - dominantno su glasali “Protiv”.

Kako je izgledalo glasanje vladajuće većine i opozicije tokom februara analiziramo u nastavku teksta, na osnovu zvaničnih podataka Narodne skupštine o glasanju. Analizirani podaci mogu se preuzeti u obliku koji dozvoljava obradu u prilogu na kraju teksta.

 

Vladajuća većina: jednom protiv svih

Poslanici vladajuće većine pretežno su prisustvovali glasanjima o aktima i glasali “Za”. Samo je jedan, od 160 poslanika vladajuće većine, jednom glasao "Protiv" u februaru. (Grafikon 1) Ujedno, ovo je i jedini glas "Protiv" koji je došao od poslanika vladajuće većine od početka saziva.

Grafikon 1: Procentualni prikaz glasanja o aktima poslaničkih grupa vladajuće većine - februar 2023.

 

vladajuće većine od početka saziva.

 

 

Poslanik Marijan Rističević, koji je glasao protiv, dao je objašnjenje svog glasa: “Nisam glasao i narušio sam neku disciplinu u poslaničkom klubu, jer nisam glasao da se jedan poljoprivrednik izbaci, istine radi, nisam glasao. Nije glasao ni kolega Miletić, bio je uzdržan, ja sam glasao protiv, da se iz Odbora izbaci poljoprivrednik...”. Poslanik Rističević je član poslaničke grupe SNS, i na čelu je Narodne seljačke stranke.

 

Opozicija: jesmo protiv, nego nismo tu

Glasanje poslanika opozicionih poslaničkih grupa odlikuje veće odsustvo sa dana za glasanje u poređenju sa poslanicima vladajuće većine. Kod prisutnih poslanika opozicije, sa druge strane, rezultati glasanja su raznovrsniji. (Grafikon 2) 

Grafikon 2: Procentualni prikaz glasanja opozicionih poslaničkih grupa - februar 2023 

 

 

 

Grafikon 2: Glasanje opozicionih poslaničkih grupa - februar 2023 (%)

 

Za razliku od vladajuće većine, kojoj se glasanje protiv skoro ne dešava, poslanicima opozicije se dešava da glasaju za akte. U glasanjima o aktima u februaru ukupno je bilo 302 opoziciona glasa “Za”. Međutim, od ukupnog broja, svega dva glasa opozicionih poslanika bilo je za usvojene zakone, dok je preostalih 300 glasova većinom raspoređeno na potvrđivanje međunarodnih ugovora i odluke tehničke prirode. Zakoni koji su dobili po jedan glas “Za” od poslanika opozicije su zakoni o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Takođe, opozicija nije nije imala nijedan glas protiv 12 akata - sedam međunarodnih ugovora i pet odluka o izmenama članstva u skupštinskim odborima. Od 25 akata sa minimalnim brojem glasova “Protiv”, 23 su se odnosila na funkcionisanje Skupštine i međunarodne sporazume. Preostala dva akta su zaključak o radu Fiskalnog saveta i imenovanje stalnog sastava Republičke izborne komisije. 

Kada je reč o odsustvu opozicionih poslanika sa dana za glasanje u februaru, 16 od ukupno 78 poslanika opozicionih poslaničkih grupa nije nijednom prisustvovalo glasanju o aktima. Kod četiri poslaničke grupe odsutnost je bila prevalentna - poslanici ovih poslaničkih grupa češće su odsustvovali nego učestvovali u danu za glasanje.

Kada se govori o poslanicima koji nisu članovi poslaničkih grupa, može se uočiti još jedno pravilo kad je reč o glasanju - iako oni formalno nisu ni deo vladajuće većine, ni opozicije, ovi poslanici u većini dosledno glasaju ili dominantno “Za”, ili dominantno “Protiv”, odnosno praktično biraju stranu u skladu sa kojom stalno glasaju. I njihov način glasanja u skladu je sa tim, te poslanici koji glasaju u skladu sa vladajućom većinom ne glasaju nikad “Protiv”, a poslanici koji glasaju u skladu sa opozicijom često odsustvuju sa glasanja. U ovoj grupaciji dva od ukupno 12 poslanika nisu nijednom prisustvovala glasanju o aktima u februaru. (Grafikon 3) 

Grafikon 3: Procentualni prikaz glasanja o aktima poslanika koji nisu članovi poslaničkih grupa - februar 2023.

 

Ocena glasanja poslanika o aktima u februaru 2023: Uglavnom neodgovorno

 

Uz izuzetak poslaničkih grupa Ujedinjeni, DS, Zeleno-levi klub i Zavetnici, poslanici su se prema glasanju o aktima tokom prošlog meseca uglavnom odnosili neodgovorno - ili su glasali kako disciplina poslaničke grupe nalaže, ili nisu dolazili na glasanje. 

Šta je odgovornost u radu poslanika? Između ostalog, i to da “kad dođe trenutak, poslanici ne glasaju na zvonce, nego da se pošteno, savesno i verno Ustavu, ljudskim pravima i građanskim slobodama izjasne o onome što u zakonu piše.

Poslanici će u narednom periodu imati priliku da poprave ocenu, videćemo hoće li je iskoristiti.

 
 

Poslednji put ažurirano: 18.04.2023, 17:38