NAJAVA ZAOKRETA U RADU NARODNE SKUPŠTINE OBELEŽILA JUN U PARLAMENTU

22.07.2019.

...

Bojkot dela opozicionih poslanika nastavljen je i tokom juna meseca. Skupštinski odbori organizovali su dva javna slušanja, razmatrana su tri izveštaja nezavisnih institucija, a teme van dnevnog reda ponovo su zauzele vreme u govoru poslanika tokom sednica. 

Početak juna obeležio je godišnji Izveštaj Evropske komisije za 2019. godinu, koji je posebno naglasio zabrinjavajuće trendove u radu parlamenta, poput nedostatka međupartijske debate, bojkota opozicije i narušene kontrole nad radom Vlade, te pozvao na hitne izmene ove negativne prakse. Državni vrh, uključujući predsednicu Narodne skupštine, u prvoj nedelji juna najavio je zaokret u radu parlamenta i prestanak negativnih praksi. Tako su skupštinski odbori ovog meseca organizovali dva javna slušanja. Odbor za spoljne poslove organizovao je javno slušanje na temu “Predstavljanje prvog nacionalnog izveštaja o sporovođenju Ciljeva održivog razvoja”, a Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj sproveo je javno slušanje o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima. Podsećamo da je ovaj kontrolni mehanizam korišćen samo po jednom u protekle dve godine.

Ipak, dnevno političke teme i dalje su predmet rasprave među poslanicima. Tako je tokom diskusije o predlogu zakona o nauci i istraživanjima diskutovano o akademskoj karijeri docenta Filozofskog fakulteta Jova Bakića. Bilo je rasprave i o privatizovanim preduzećima, istraživačkoj stanici Petnica i izvođaču radova “Behtel” na Mačvanskom koridoru Pojate - Prelijna.

Poslanici su tek drugi put u ovoj godini imali priliku da iskoriste institut postavljanja poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu. Na sednici je učestvovala i predsednica Vlade Ana Brnabić sa ministrima, dok potpredsednici Vlade nisu bili prisutni. Poslanici su predstavnike Vlade pitali o specijalizacijama za lekare, prodaji Komercijalne banke, sporazumima o izvozu poljoprivrednih proizvoda, reformi izbornog procesa.

Ovog meseca na posebnoj sednici usvojeni su godišnji izveštaji o radu tri nezavisne institucije: Državne revizorske institucije, Fiskalnog saveta i Komisije za zaštitu konkurencije. Započeto je i 12. vanredno zasedanje, a neki od akata na dnevnom redu su predlog zakona o komunalnoj miliciji i predlog zakona o nauci i istraživanjima. Iako je uočeno da praksa objedinjene rasprave o svim tačkama dnevnog reda više nije dominantna, ostaje pitanje da li će se zaista nastaviti sa unapređenjem rada u parlamentu imajući u vidu nedostatak međupartijskog dijaloga.

Poslednji put ažurirano: 12.02.2020, 11:57