Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 1 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS

...

Čedomir Protić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda