Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije

...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka