Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 1 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka

...

Goran Čabradi

Zelena stranka