Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Dijana Vukomanović

Narodna stranka

Poslanička grupa Dveri

...

Dragan Vesović

Srpski pokret Dveri

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka

...

Goran Čabradi

Zelena stranka