Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Dijana Vukomanović

Narodna stranka

Poslanička grupa Dveri

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka

...

Goran Čabradi

Zelena stranka