Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf]  [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da donošenje ovog zakona ima veliki značaj za Republiku Srbiju i važan je za dalji ekonomski, privredni i ukupni društveni napredak, da predviđa preciziranje nadležnosti republičke komunalne inspekcije i stvaranje uslova za bolju primenu Zakona u praksi donošenjem podzakonskih akata, kao i radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa s propisima Evropske unije, a nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, rad organa i organizacija.

Predlagač: Vlada

Sre
21.12.2016
Sre
14.12.2016
Čet
08.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Čet
08.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Prvi put se zakonski definiše šta obuhvata obezbeđivanje uslova za obavljanje komunalnih delatnosti. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrđuje ispunjenost uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obrazuje komisiju sastavljenu od predstavnika više ministarstava. Ministar donosi rešenje o ispunjenosti uslova u roku od 30 dana. Ministarstvo vodi evidenciju privrednih subjekata koji obavljaju određenu komunalnu delatnost.

Pogrebne usluge su razdvojene u dve komunalne delatnosti:
1) upravljanje grobljima i sahranjivanje i,
2) pogrebna delatnost.

Proširen je krug komunalnih delatnosti koje spadaju u delatnosti od opšteg ekonomskog interesa u smislu propisa o zaštiti potrošača.

Jasnije su formulisane pojedine komunalne delatnosti: gradski i prigradski prevoz putnika, upravljanje grobljima i sahranjivanje, pogrebna delatnost, upravljanje pijacama, upravljanje javnim parkiralištima, održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih zelenih površina, dimničarske usluge i delatnost zoohigijene.

Sužen je i preciziran krug delatnosti koje mogu obavljati isključivo javna preduzeća koja osniva jedinica lokalne samouprave, kao i zavisno društvo čiji je jedini vlasnik to društvo kapitala. Takođe, preciziran je način podnošenja izveštaja jedinica lokalnih samouprava ministarstvu.

Dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno organizovati zajedničko obavljanje komunalne delatnoszi, izuzev delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Određen je mehanizam procene kvaliteta pružanja pojedine komunalne usluge vršioca komunalne delatnosti od strane jedinice lokalne samouprave i postupak otklanjanja nedostataka u roku od 90 dana, kao i postupak raskidanja ugovora sa vršiocem usluge.

Određeno je da vozila, stvari i drugi predmeti koji su prinudno uklonjen, a nakon nepreuzimanja od strane vlasnika u zakonskom roku, postaju napuštene stvari u smislu zakona o svojinskopravnim odnosima.

Određen je rok od 30 dana lokalnoj samoupravi, koji teče od momenta izvršenja usluge, da naknadi pružaocu komunalne usluge subvencionisani deo usluge za svakog subvencionisanog korisnika.

Preciznije su određena ovlašćenja opštinskog i gradskog komunalnog inspektora.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 125
Protiv: 138
125%
138%
0%

Ključne novine

DEFINISANJE USLOVA ZA OBAVLJAVANJE KOMUNALNE DELATNOSTI

-Prvi put se zakonski definiše šta obuhvata obezbeđivanje uslova za obavljanje komunalnih delatnosti;

-Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrđuje ispunjenost uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti. Ministar donosi rešenje o ispunjenosti uslova u roku od 30 dana;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 131
Protiv: 125
131%
125%
0%

RAZJEDINJAVANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI

-Pogrebne usluge su razdvojene u 2 komunalne delatnosti: 1) upravljanje grobljima i sahranjivanje i 2) pogrebna delatnost;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 116
Protiv: 164
116%
164%
0%

EFIKASNIJA ZAŠTITA I KONTROLA PRUŽENE KOMUNALNE USLUGE

-Proširen je krug komunalnih delatnosti koje spadaju u delatnosti od opšteg ekonomskog interesa u smislu propisa o zaštiti potrošača;

-Određen je mehanizam procene kvaliteta pružanja pojedine komunalne usluge vršioca komunalne delatnosti od strane jedinice lokalne samouprave i postupak otklanjanja nedostataka u roku od 90 dana, kao i postupak raskidanja ugovora sa vršiocem usluge;

-Određen je rok od 30 dana lokalnoj samoupravi, koji teče od momenta izvršenja usluge, da naknadi pružaocu komunalne usluge subvencionisani deo usluge za svakog subvencionisanog korisnika.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 105
Protiv: 139
105%
139%
0%

PRINUDNO UKLONJENJE STVARI POSTAJU NAPUŠTENE STVARI

-Određeno je da vozila, stvari i drugi predmeti koji su prinudno uklonjeni, a nakon nepreuzimanja od strane vlasnika u zakonskom roku, postaju napuštene stvari u smislu zakona o svojinskopravnim odnosima;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 116
Protiv: 136
116%
136%
0%

Poslednji put ažurirano: 07.06.2022, 18:51