Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.12.2016.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 85 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 86 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Milisav Petronijević.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda – Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada.
Na član 50. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović. Izvolite.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Član 50. je jedan u nizu koji će izgleda posvađati komšije.
Pročitaću ga, pošto smo sinoć završili, još jednom – upravnik uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima koja su zajednički ili posebni delovi zgrada izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu. Za fizička lica – ime, prezime i JMBG, a za pravna lica – poslovno ime, adresa, sedište i matični broj.
Obavezu upravljanja i održavanja samostalnih i posebnih delova zgrada imaju samo vlasnici tih posebnih i samostalnih delova, kao i zakupci stana u javnoj svojini na neodređeno vreme. Smatramo da je dovoljno da upravnik vodi evidenciju o ovim licima. Pošto ne postoji odredbama ovog zakona ustanovljena potreba da upravnik zgrade vodi evidenciju o licima koja su zakupci ili drugi korisnici stanova, osim ukoliko se putem upravnika i zgrada ne namerava vršiti poreska kontrola iznajmljivanja stanova. Ukoliko je namera predlagača ovog zakona da se putem upravnika zgrada ipak vrši poreska kontrola, to bi bilo potrebno izričito i zakonski regulisati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
Da li neko želi reč?
Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Da li neko želi reč?
Izvolite.

Dušan Pavlović

Ovde sam predložio u ovom amandmanu, koji precizira koja su prava i obaveze upravnika, neke stvari koje su od opšteg interesa, od opšteg javnog interesa, kao i interesa stanara koji stanuju u toj zgradi.
Dakle, pošto znamo da otprilike pola stambenog prostora u Srbiji nije uknjiženo, tj. da nije evidentirano u katastar, upravnik kada pravi spisak stambenih jedinica koje su u njegovoj zgradi da proveri u katastru koja je od njih uknjižena i da onda inicira uknjižbu, pošto izgleda da se tim problemom ne bavi niko.
Druga stvar, koju sam takođe u okviru ovog amandmana predložio jeste nelegalna gradnja. Kada neko gradi, nadziđuje sprat, nije važno, ili proširuje svoj stambeni prostor, da upravnik bude, pošto zauzima, proširuje se na javni prostor zgrade, odnosno na zajednički prostor, taj koji će u opštini proveriti da li postoji odgovarajuća dokumentacija za ovakvu vrstu radova i da onda obaveštava građevinskog inspektora ukoliko vidi da za to ne postoji odgovarajuća pravno valjana dokumentacija.
Mislim da je bitno zbog toga što može da se desi da radovi već daleko poodmaknu, a da to niko ne prijavi inspekciji. U obrazloženju ste naveli da to radi građevinska inspekcija. To je u redu, ali ako niko ne obavesti građevinsku inspekciju, pošto inspekcija ne može da ide po svim zgradama i da kontroliše da li neko nadziđuje ili ne, onda nastaje problem. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, predlagač amandmana se upravo udaljava. Dakle, mislim, kada jedan profesor na univerzitetu okrene jednom poljoprivredniku leđa, da je to ozbiljan razlog da se ovakav amandman ne prihvati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar prof. dr Zorana Mihajlović.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Samo da svima bude jasno šta u stvari od Vlade traži poslanik ove poslaničke grupe. On traži da profesionalni upravnik prvo proverava vlasnički status stanova. To je prva stvar koju traži. Druga stvar koju traži jeste da upravnik vrši inspekcijski nadzor. Ne znam zaista, ali to nikako ne bi bilo moguće iz dva razloga. Prvo, zato što imamo inspekciju koja mora da radi svoj posao. Drugo, ako govorite primer nadziđivanja, nema nadziđivanja ukoliko nema odluke vlasnika, pa odluke skupštine stanara, pa između ostalog i rada inspekcijske službe, a da ne govorimo o tome da praktično zadirete u vlasničke odnose stanova. Čini mi se da bi to bilo zaista protivustavno, pod jedan, pa na dalje.
(Dušan Pavlović, s mesta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo koleginica Sonja Pavlović ima.
(Dušan Pavlović, s mesta: Govorila je o nečemu što sam ja govorio, pogrešno sam protumačen.)
Znam, ali nije ništa uvredljivo rekla.
Reč ima koleginica Sonja Pavlović.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Potpuno je pogrešno protumačeno ovo što je kolega rekao. Znači, nikakva inspekcija se ne očekuje od upravnika i da on prijavljuje ili ne prijavljuje nešto što nije nelegalno i ne dešava se da građevinska inspekcija izlazi tako brzo na teren i dešava se da se nelegalni objekti rade i bez svih potrebnih dozvola, pa se zato i zovu nelegalni, pa se naknadno legalizuju.
Ono što je bitno za ovo, to je da bi podatke upravnik trebao da skuplja na osnovu podataka iz registra nepokretnosti i na osnovu tog registra nepokretnosti bi trebao da uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i zakupcima na određeno vreme stana.
To što registar nepokretnosti nije potpuno kompletan, to je najveći problem u Srbiji i kolega je, između ostalog, se na to fokusirao na početku svog izlaganja. Hvala.