Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 2 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije

...

Dijana Vukomanović

Narodna stranka

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije