Otvoreni Parlament | Odluka o izboru članova Fiskalnog saveta

Odluka o izboru članova Fiskalnog saveta

Tip akta: Odluka

Status: Usvojen

Tekst zakona: [doc] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja finansijskih sredstava

24%
20%
0%
Poslednji put ažurirano: 11.08.2019, 07:50