24. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

11.07.2017.

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 11.jula, razmatrao Predlog odluke o izboru članova Fiskalnog saveta.

U skladu sa članom 92b Zakona o budžetskom sistemu, Odboru su dostavljeni predlozi kandidata za članove Fiskalnog saveta, a koje predlažu predsednik Republike, koji predlaže kandidata za predsednika Fiskalnog saveta i ministar finansija i guverner Narodne banke Srbije, koji predlažu po jednog člana Fiskalnog saveta.

Predsednik Republike predložio je za kandidata za predsednika Fiskalnog saveta prof.dr Pavla Petrovića, ministar finansija predložio je za kandidata za člana Fiskalnog saveta mr Nikolu Altiparmarkova, a guverner Narodne banke Srbije je predložio za kandidata za člana Fiskalnog saveta prof.dr Vladimira Vučkovića.

U raspravi o predlozima kandidata za članove Fiskalnog saveta, članovi Odbora izneli su svoja zapažanja u odnosu na ulogu i odluke Fiskalnog saveta u prethodnom periodu, bilo je reči i o odredbama Zakona o budžetskom sistemu u delu koji se odnosi na rad Fiskalnog saveta, odnosu prema MMF-u i Svetskoj banci, transparentnosti procedure predlaganja kandidata za članove Fiskalnog saveta i njihovim kvalitetima za obavljanje funkcija za koje su predloženi. Takođe, u raspravi je bilo reči o makroekonomskoj situaciji u zemlji, zamereno je što se na sednici Odbora neće razgovarati sa predloženim kandidatima, govorilo se i o efikasnosti politike i kontinuitetu sa politikama svih Vlada u prethodnih pet godina, subvencijama i njihovim efektima na ekonomiju zemlje, stanju finansija lokalnih samouprava i njihovom efektu na javne finansije Republike, javnom dugu nekad i sad i drugo.

Po obavljenoj raspravi članovi Odbora većinom glasova utvrdili su Predlog odluke o izboru članova Fiskalnog saveta i odlučio da Narodnoj skupštini predloži se Predlog odluke razmatra po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine.

Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Olivera Pešić, Goran Kovačević, Vojislav Vujić, Momo Čolaković, Radmilo Kostić, Veroljub Arsić, Zoltan Pek, Nikola Jolović, Zoran Krasić, Saša Radulović, Goran Ćirić, Milan Lapčević, Milorad Mirčić i Žika Gojković.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Radmilo Kostić

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Milan Lapčević

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
...

Žika Gojković

Pokret obnove Kraljevine Srbije
Poslednji put ažurirano: 14.07.2017, 06:54