Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 1 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista