Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 1 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka

...

Marijan Rističević

Narodna seljačka stranka