Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 1 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Srpska stranka Zavetnici

...

Strahinja Erac

Srpska stranka Zavetnici