PREDSTAVLJANJE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

18.07.2023.

U organizaciji Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, danas je u Domu Narodne skupštine održano javno slušanje na temu: Predstavljanje Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji.

Javno slušanje otvorio je predsednik Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Uglješa Marković koji je pozdravio prisutne i izrazio zadovoljstvo povodom velikog interesovanja javnosti za izmene ovog zakona. Podsetio je da je Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji ušao u skupštinsku proceduru 8. maja 2023. godine, te da će se o ovom Predlogu zakona raspravljati i na Četvrtom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.

Prisutnima se obratio i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji je naveo da je Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji predvideo mnoge novine, poput uvođenja elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola. Istakao je da su pri izradi Predloga zakona glavni ciljevi bili ubrzanje procesa izdavanja građevinskih dozvola, obezbeđenje veće transparentnosti postupka, usaglašavanje svih propisa kada je u pitanju građevinarstvo sa propisima Evropske unije, kao i promocija zelene gradnje i elektromobilnosti.

Ministar je dodao da se u Predlogu zakona insistiralo i da se prilikom potvrde o početku građevinskih radova, izdaje i polisa osiguranja od štete trećim licima, kako bi se zaštitili građani koji žive u okolini mesta gradnje. Ukazao je da se pri izmenama zakona vodilo računa i o zaštiti životne sredine, pa će se pre dobijanja upotrebne dozvole za izgradnju objekata, morati predavati dokaz o kretanju građevinskog otpada. Građevinska knjiga, takođe postaje elektronska, što će uticati i na smanjenje divljih deponija građevinskog otpada, a u Predlogu zakona je predloženo da se uvedu i elementi zelene gradnje, naveo je resorni ministar. Svi objekti koji će se graditi na bruto površini koja je veća od 10. 000 kvadratnih metara i objekti javne namene moraće da se grade po sertifikatima zelene gradnje, a predviđena je i stimulacija za izgradnju energetski efikasnih objekata od 10 odsto popusta za građevinsko zemljište. Vesić je naveo da je i promocija ekelktromobilnosti od posebnog značaja, jer će obezbediti elektropunjače u poslovnim i stambenim objektima, u zavisnosti od broja parking mesta, a predviđena je i obaveza za sve benzinske pumpe na autoputevima i brzim saobraćajnicama, da u odnosu na broj točilica za benzin, imaju i eleketropunjače.

Još jedna novina, koja je predviđena izmenama i dopunama zakona je uvođenje energetskih pasoša, koji će biti obavezan za novogradnju i bez koje kupoprodaja nekretnina neće biti moguća. Predviđeno je preciziranje odredbi o izgradnji solarnih parkova, a povećaće se i broj ovlašćenih lica u postupcima za izdavanje akata za izgradnju, na osnovu uredbe koju će doneti resorno ministarstvo.

Vesić je najavio i ponovno otvaranje Agencije za prostorno planiranje, kao i konzervatorski nadzor za zaštitu spomenika i kulturno-istorijskih dobara. Nadalje, ministar je govorio o zaštiti nacionalnih parkova i o predlogu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti koja je tražila lakši pristup rampama za invalide pri izgradnji stambenih i poslovnih objekata.

Posebnu pažnju na javnom slušanju izazvao je i predlog za ukidanje konverzije, uz naknadu za određene kategorije lica, dok će položaj ostalih kategorija koji su po ranijim propisima bili obveznici plaćanja konverzije uz naknadu, biti uređen posebnim propisima. Ukidanjem konverzije oslobodile bi se značajne površine građevinskog zemljišta za izgradnju, što bi imalo pozitivan efekat na uvećanje vrednosti izvedenih građevinskih radova i rast BDP Republike Srbije, naglasio je Vesić.

Nakon uvodnih obraćanja predsednika Odbora i resornog ministra započeta je diskusija, a za kraj javnog slušanja, Uglješa Marković zahvalio se prisutnima na konstruktivnim predlozima koje su dali članovi i zamenici članova Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, predsednici poslaničkih grupa Narodne skupštine, predstavnici odbora u Narodnoj skupštini, predstavnici Vlade Republike Srbije iz nadležnog ministarstva, predstavnici stručne javnosti, kao i organizacija civilnog društva.

Poslednji put ažurirano: 19.07.2023, 07:44

Whoops, looks like something went wrong.