JAVNA SLUŠANJA

Javna slušanja su deo Narodne skupštine čiji je sastav cine clanovi odbora a delokrug i način rada utvrđen Poslovnikom Narodne skupštine.

Održano javno slušanje temu: Sprovođenje sporazuma Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama - COP26 u Srbiji

[03.12.2021.]
Održano javno slušanje temu: Sprovođenje sporazuma Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama - COP26 u Srbiji

Javno slušanje na temu: Sprovođenje sporazuma Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama - COP26 u Srbiji, održano je u Domu Narodne skupštine, u organizaciji Odbora za zaštitu životne sredine.
Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, učesnicima javnog slušanja preneo je glavne poruke sa klimatske Konferencije, na kojoj je učestvovao u okviru debate predsednika parlamenata, u organizaciji Interparlamentarne unije. Istakao je da je borba protiv klimatskih promena postala glavna tema u današnjem svetu i najvažniji deo nacionalnih politika.

Dačić je naveo da je Srbija aktivna u toj borbi i da su ove godine napravljeni krupni koraci u doprinosu globalnim nastojanjima, pre svega kroz usvajanje Zakona o klimatskim promenama i seta od četiri zakona iz oblasti energetike. „Narodna skupština će svojim aktivnostima i dalje raditi na unapređivanju regulatornog okvira i implementaciji zelene agende u Srbiji“, istakao je Ivica Dačić.

U svom obraćanju, ukazao je i na višegodišnji uspešan rad neformalne Zelene poslaničke grupe.

Predsednik Odbora dr Ljubinko Rakonjac istakao je da je u Narodnoj skupštini za manje od godinu dana doneto šest zakona iz oblasti zaštite životne sredine i da su svi članovi Odbora veoma zadovoljni tom aktivnošću. To takođe, kako je istakao, govori i o aktivnom radu Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Na panelima koji su usledili, predstavnici državnih institucija izneli su stavove po pitanju klimatskih promena i razmatrali načine za rešavanje tog problema. Usledile su dve panel rasprave u kojima su učestvovali: Jelena Tanasković, državni sekretar Ministarstvo zaštite životne sredine; prof. dr Ivica Radović, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Jelena Blagojević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Đorđe Milić, pomoćnik ministra, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ivana Vilotijević, sekretar Sekreterijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda; Dubravka Filipovski, koordinator neformalne Zelene poslaničke grupe; Nada Lazić, specijalni savetnik za održivi razvoj, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Goran Pejanović, pomoćnik direktora, Sektor nacionalnog centra za klimatske promene, razvoj klimatskih modela i ocenu rizika elementarnih nepogoda, Republički hidrometeorološki zavod; Danijela Božanić, klimatolog; prof. dr Ratko Kadović i prof. dr Vasilije Isaje u ime Univerziteta u Beogradu.

Održano javno slušanje o prečišćavanju voda i ulozi lokalnih samouprava

[22.03.2021.]
Javno slušanje na temu: „Prečišćavanje voda i uloga lokalnih samouprava“, u organizaciji Odbora za zaštitu životne sredine, održalo se danas u Narodnoj skupštini.

Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine dr Ljubinko Rakonjac, naveo je da se ovo javno slušanje održava na Međunarodni dan vode, ukazujući da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1992. godine donela Rezoluciju o obeležavanju Međunarodnog dana voda, a godinu dana nakon toga je taj dan prvi put i obeležen. Ujedinjene nacije su na taj način želele da podsete javnost na važnost vode i njenu zaštitu, kao i na nedostatak vode za piće u mnogim delovima sveta, naveo je Rakonjac.

On je ukazao i da je Odbor doneo Odluku o održavanju javnog slušanja na ovu temu na inicijativu koordinatora Fokus grupe za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije Ciljeva održivog razvoja u Narodnoj skupštini dr Milorada Mijatovića.

Mijatović je u svom obraćanju istakao da je Narodna skupština postavila među prioritete rada zaštitu životne sredine i da je veoma bitno govoriti o ovom značajnom i ograničenom resursu, vodi. Srbija je bogata vodama, ali se postavlja pitanje – dokle će tako biti, naglasio je Mijatović. On je ukazao i da je procena je da će 2050. godine svaki četvrti građanin planete biti u situaciji da nema dovoljno pijaće vode. Zato je prečišćavanje otpadnih voda od izuzetnog značaja, istakao je Mijatović, navodeći da dva najveća grada – Beograd i Novi Sad nemaju sistem za prečišćavanje otpadnih voda, ali da se čine veli napori da se ovaj problem prevaziđe. Mijatović je zaključio da lokalne zajednice moraju učiniti značajne napore da se reši pitanje prečišćavanja voda, a ukazao je i da je bitno da se vode javne kampanje na ovu temu, radi podizanja svesti građana, od najmanjeg uzrasta.

Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović ukazao je učesnicima javnog slušanja da je prečišćavanje otpadnih voda jedno od prioritetnih oblasti rada Ministarstva. Po tom pitanju se radi na pripremi legislative i podzakonskih akata, a onda treba da usledi i implementacija, naveo je Abramović. On je istakao i da Ministarstvo ima uspešnu saradnju sa predstavnicima lokalnih samouprava, kao nadležnim za ovu komunalnu delatnost. Iz te saradnje proizašlo je da je danas 28 lokalnih samouprava spremno za izvođenje radova na ugradnji prečišćivača za otpadne vode. Uporedo sa ovim poslom, radi se i na pokrivanju lokalnih samouprava sistemom kanalizacije, završio je svoje obraćanje Abramović.

Rukovodilac Grupe za zaštitu voda od zagađivanja u Republičkoj direkciji za vode Dobrila Kujundžić istakla je da je zaštita vode od zagađivača veliki izazov koji je pred nama. Važno je da se građanima obezbedi vodosnabdevanje, a za to je neophodno zaštititi vodu od zagađenja. Ona je navela da širok spektar institucija i propisa pokrivaju organizaciju prečišćavanja komunalnih otpadnih voda i da lokalne samouprave pokazuju spremnost na saradnju, čak i na međuopštinsku i međuregionalnu saradnju.

O ulozi i nadležnostima lokalnih samouprava u prečišćavanju voda govorili su, u okviru svojih nadležnosti, predstavnica Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda dr Ivana Vilotijević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti Stalne konferencije gradova i opština Miodrag Gluščević, predsednik Nadzornog odbora JKP„Gradska čistoća“ dr Aleksandar Lučić i predstavnik Lige Roma Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) Osman Balić.

Nakon diskusije, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine dr Ljubinko Rakonjac, je istakao da će Odbor nastaviti sa organizovanjem javnih slušanja na temu voda i ostalih prirodnih resursa. Odbor će nastaviti da se i dalje bavi, u okviru svojih nadležnosti, svim bitnim temama vezanim za zaštitu životne sredine, naveo je Rakonjac zaključujući javno slušanje.