ZA ALEKSANDRA MARKOVIĆA

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Marković

Pitanje

čeka se odgovor 2 godine i 11 meseci i 27 dana

Šta se dešava sa predmetima i prijavama koja su prosleđena Visokom savetu sudstva i Tužilaštvu za borbu protiv korupcije protiv Božidara Stankovića bivšeg predsednika Privrednog suda u Nišu? Sa dosta predmeta i krivičnih prijava upoznata je i ministarka Nela Kuburović. Predmeti postoje i u Visokom savetu ali neko iz Saveta vrši opstrukciju i čuva u fijoci. Takođe je upoznata i Jelena Žarić Kovačević koja je i osporila za izbor predsednika Privrednog suda u Nišu.
Poštovanje i veliki Pozdrav.