ZA ALEKSANDRA MARTINOVIĆA

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

Pitanje

čeka se odgovor 1 godina i 22 dana i 20 sati

Poštovani Martinoviću šta se dešava sa predmetima i prijavama koja su poslata Visokom savetu sudstva i tužilaštvu za borbu protiv korupcije protiv Božidara Stankovića bivšeg predsednika privrednog suda u Nišu? Sa dosta predmeta i krivičnih prijava upoznata je i ministarka Nela Kuburović. Predmeti postoje i u Visokom savetu sudstva ali neko vrši opstrukciju i čuva predmete u fijoci. Takođe je upoznata i poslanica Jelena Žarić Kovačević koja je i osporila Božidara za izbor predsednika privrednog suda u Nišu.
Poštovanje i veliki pozdrav.