PRINUDNO ISELJENJE PORODICA IZ KASARNE JAKUB KUBUROVIĆ U ZEMUNU

Poslanik kome je upućeno: Duško Tarbuk

Pitanje

čeka se odgovor 1 godina i 5 meseci i 16 dana

Potovani poslaniče i komšija,
Ja sam penzionisani sanitetski kapetan Buzejić Ljubiša, privremeni stanar sa porodicom u bivšoj kasarni Jakub Kuburović ul. Novogradska 69 u Zemun, preko 17 godina, sa još 22 stanara.
Na osnovu obaveštenja K-de 204 Vzbr Batajnica i MO, naloženo je iseljenje moje porodice (i još 22 sličnih porodica) iz bivše kasarne “Jakub Kuburović“ u ul. Novogradska 69 u Zemunu u roku od 30 dana, bez drugog smeštaja, a radi predaje ovog objekta u vlasništvo JP „Jugoimport SDPR“ Beograd. Molimo vas da pomognete i sprečite prinudno izbacivanje na ulici moje i ostalih porodica iz ove bivše kasarne zato što: ja i članovi moje porodice (kao i ostale ovde porodice) nemamo nikakvo drugo rešeno stambeno pitanje u garnizonu Beograd, na teritoriji r. Srbije niti na teritoriji bivših republika Jugoslavije i to već preko 37 godina, udata kćerka Jelena je bez stana a ima 4 dece, supruga Zorica je nezaposlena i angažovana oko čuvanja 4 unučeta. Molim vas da, kao naš poslanik iz Zemuna, odvojite bar 30 min. vremena i svratite do nas radi upoznavanja sa situacijom. S poštovanjem Ljubiša 064-2584362