POŠTOVANI

Poslanik kome je upućeno: Nebojša Cakić

Pitanje

čeka se odgovor 1 mesec i 10 dana i 20 sati

Obraćam Vam se kao Narodnom poslaniku, ali i kao pomoćniku direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Želeo bih da ovim putem iniciram sastanak sa Vama. Pre izvesnog vremena, Pokret "pravo na život - Meri" čiji sam predsednik, uputila je RFZO-u zahtev u kome je upoznala fond sa određenim saznanjima do kojih smo došli a koji se tiču nenamenskom trošenju novca od strane Gradskog zavoda za urgentnu medicinu Beograd, i ugovora koje posedujemo, a na osnovu kojih je iz budžeta potrošeno preko 30 miliona dinara, kao i rasipanju kadra koji je dodeljen zavodu na osnovu broja stanovnika. Pored ovih informacija i dokumenata, posedujemo i druga saznanja i dokumente koji ukazuju na moguće zloupotrebe od strane rukovodioca pomenutog zavoda, te Vas ovim putem molim da održimo sastanak, upoznamo Vas detaljno sa svim saznanjima kako bi ste u okvirima Vaših mogućnosti, pomogli da se ovakva postupanja spreče i adekvatno sankcionišu.
S poštovanjem
Dejan Zejnula