VLADA SRBIJE PLJAČKA SVOJE GRAĐANE

Poslanik kome je upućeno: Biljana Đorđević

Pitanje

odgovoreno za 1 mesec i 27 dana i 23 sata

Podneo sam podnesak Narodnoj skupštini Republike Srbije koji sam naslovio na Odbor za rad,..., i Odbor za Finansije,...,
Podnesak je zavedn pod brojem 07/2409-2022 21.11.2022. godine. i dat je Odboru za rad,...,
Tražim od Vas da moj podnesak bude stavljen na razmatranje na Odboru i da mi omogogućite da ja i još dva korisnika vojnih penzija prisustvujemo na Odboru kada bude razmatrao moj podnesak.

Odgovor

Poštovani gospodine Ivanoviću,

Kao članica Radne grupe za predstavke građana obaveštavam Vas da je Vaša
predstavka prosleđena Ministarstvu rada i Ministarstvu finansija kao i da
će Vas predsedavajuća Radne grupe primiti kada se za to steknu uslovi da
razgovarate o ovom problemu. Moguće da ste u međuvremenu taj poziv već
primili. Izvinite na kasnom odgovoru, promaklo mi je ovo Vaše pitanje.

S poštovanjem,
Biljana Đorđević

On Fri, 9 Dec 2022 at 11:26, Otvoreni Parlament <

Odgovor nije ocenjen