VLADA SRBIJE PLJAČKA SVOJE GRAĐANE

Poslanik kome je upućeno: Biljana Đorđević

Pitanje

čeka se odgovor 1 mesec i 27 dana i 20 sati

Podneo sam podnesak Narodnoj skupštini Republike Srbije koji sam naslovio na Odbor za rad,..., i Odbor za Finansije,...,
Podnesak je zavedn pod brojem 07/2409-2022 21.11.2022. godine. i dat je Odboru za rad,...,
Tražim od Vas da moj podnesak bude stavljen na razmatranje na Odboru i da mi omogogućite da ja i još dva korisnika vojnih penzija prisustvujemo na Odboru kada bude razmatrao moj podnesak.