PRODUŽENJE ROKA ZA DOKTORANTE PO STAROM

Poslanik kome je upućeno: Marko Parezanović

Pitanje

odgovoreno za 1 godina i 5 meseci i 3 dana

Poštovani gospodine Parezanoviću,

Problem koji mene muči je da sam doktorant po starom sa napisanom doktorskom disertacijom, ali zbog duže procedure oko objavljivanja naučnog rada, nisam stigla da odbranim disretaciju u predviđenom roku. Na poslednjem Veću Univerziteta 28.06.2016. odobrena mi je komisija za ocenu disretacije tako da mi je ostao samo korak stavljanja na uvid javnosti i odbrana, što je otprilike još 2 meseca. Pošto sam čula da se u nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokm obrazovanju, za produžetak roka za doktoriranje i magistriranje ne pominje, molim Vas da predložite amandman kojim bi se i nama omogućilo da završimo svoje disertacije jer bi prelazak na treću godinu doktorksih studija podrazumevao polaganje dodatnih ispita i dodatna plaćanja, što bi meni predstavljalo veliki problem. Iskreno, nemam kome da se obratim po ovom pitanju pa na ovaj način pokušavam da pomognem sebi i verovrano još nekom broju ljudi koji su u sličnoj situaciji kao ja. Hvala Vam unapred.
Srdačan pozdrav,

mr Aleksandra Vučinić

Odgovor

Poštovana Aleksandra,
Slažem se sa argumentima koje ste izneli i mogu da kažem da sam od početka zastupao taj stav kao i sve kolege iz odbora koji su deo poslaničke grupe SNS. Amandman će podneti šef poslaničke grupe SNS i on će biti sastavi deo izmena zakona. Puno sreće u nastavku studija.
Srdačan pozdrav

Odgovor nije ocenjen