POKRETANJE POSTUPKA ZA ODUZIMANJE MANDATA VOJISLAVU ŠEŠELJU

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

Pitanje

čeka se odgovor 4 godine i 5 meseci i 2 dana

Poštovani narodni poslaniče i predsedniče Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije,
Da li ste dobili presudu od Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koji je pravni naslednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, prema kojoj je narodni poslanik Vojislav Šešelj osuđen na deset godina , i da li ćete delovati u skladu sa stavom 3. člana 88. Zakona o izboru narodnih poslanika, i na sledećoj sednici Administrativnog odbora pokrenuti postupak za oduzimanje mandata narodnom poslaniku i osuđenom ratnom zločincu Vojislavu Šešelju?
Ukoliko još niste dobili presudu, na sledećem linku ( https://www.irmct.org/sites/default/files/casedocuments/mict-16-99/appeals-chamber-judgements/bs-hr-sr/180411-vojislav-seselj-sazetak-presude.pdf ) možete pronaći sažetak presude, a ukoliko Vam bude trebala pomoć da nađete celu presudu, budite slobodni da mi se obratite, rado ću Vam dostaviti i celu presudu.
S poštovanjem, Danilo Kovačević