GORAN DAVIDOVIĆ

Nestranačka licnost

Poslednji put ažurirano: 06.05.2016, 09:50

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 30.10.2007.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću govoriti konkretno o ovom amandmanu. U članu 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju predloženo je da se u članu 39. stav 2. tačka 8) podtačka (1) reči "sproveden postupak" zamene rečima "otvoren ili sproveden postupak prinudne".
Zašto je predložen ovakav član ovim izmenama i dopunama? Zato što se ovom odredbom smanjuje mogućnost zloupotrebe obuhvatanja perioda od otvaranja ovog postupka uključujući i one postupke koji su u toku, s jedne strane, ali tako što se to ograničenje odnosi samo na prinudnu, ali ne i na dobrovoljnu likvidaciju.
Naime, u postupku dobrovoljne likvidacije nema nikakvog razloga da se ovo ograničenje primenjuje, najmanje iz dva razloga. Prvo, zato što postupak sprovode sami akcionari kada je u pitanju likvidacija. Drugi razlog, vezano za saglasnost Narodne banke Srbije naravno, drugi razlog je da na osnovu svoje odluke o likvidaciji društva oni to mogu da urade po tom osnovu. Ograničenje se predviđa samo za društva u ovom smislu, kojima je oduzeta dozvola za rad i kod kojih se sprovodi takozvana prinudna likvidacija.
Tako da se ovim članom 6. ovog zakona u članu 39. na ovaj način i kroz ovaj amandman koji smo predložili precizira ograničenje koje se odnosi na učešće fizičkih lica u organima subjekta nadzora u osiguranju, tako što se ovo ograničenje odnosi samo na prinudnu, ovo što sam već pomenuo, ali ne i na dobrovoljnu likvidaciju; s druge strane, kao i da obuhvata praktično period od otvaranja tog postupka, naravno pa do njegovog završetka. Hvala vam.

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 25.10.2007.

Gospodine predsedavajući, narodni poslanici su u obavezi da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine, a naravno, i da govore istinu.
S obzirom na to da sam nastavnik Univerziteta u Kragujevcu, Medicinskog fakulteta, koristim priliku da za ovom govornicom razjasnim neke stvari koje su, očigledno, pojedinim poslanicima nejasne.
Medicinski fakultet u Kragujevcu je jedan od prvih fakulteta koji je u ovom periodu pokrenuo proces akreditacije i pristupio procesu akreditacije. U okviru ovog fakulteta, postoji Visoka medicinska škola.
Kao narodni poslanik, lično sam pomogao da još pre četiri godine dođe do osnivanja ove visoke medicinske škole i usmerenja koja su pomenuta ovde iz svi oni koji su završili ovu visoku medicinsku školu su je završili, upravo, uz pomoć Ministarstva, postojeće akreditacije i saglasnosti Ministarstva, koja je data da ova škola postoji i da može da radi.
Ono što je navedeno kao deo problema jeste da je u okviru zakona potrebno, vezano za Nacionalnu službu za zapošljavanje, zaista dopuniti zvanja za koja je postojala saglasnost i za koja je, čak, i Akreditaciona komisija dala tu saglasnost, s jedne strane, a, sa druge strane, diplome koje su izdate i koje je potpisao dekan Medicinskog fakulteta su apsolutno regularne i ispravne, tako da mogu s ponosom da kažem da će svi ovi ljudi koji su završili ovu visoku školu sigurno biti u prilici da u najskorije vreme reše i ovo kada je u pitanju Nacionalna služba za zapošljavanje.
To da fakultet, odnosno Visoka medicinska škola ne postoji i da radi taj posao bez akreditacije, najblaže rečeno, teška je neistina i mislim da ne možemo da obmanjujemo javnost Srbije i građane Srbije za ono za šta postoje činjenice i dokazi.

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 25.10.2007.

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, da kažem uvaženoj koleginici iz LDP-a iz Kragujevca, s obzirom na to da su članovi DSS-a odmereni, lepo vaspitani ljudi, mislim da skupštinska govornica nije mesto sa kog treba da prozivamo kada je ko i u koliko sati ustao i koliko je ko budan.
Što se mene, lično, tiče, svako jutro ustajem pre šest sati, ako vas to zanima, prosto da znate.
A, što se tiče Vlade Republike Srbije i premijera gospodina Vojislava Koštunice i zakona koji su doneti, Vlada Vojislava Koštunice je donela više zakona nego što vi možete da nabrojite od kada ste jutros budni.
Što se tiče ovoga o čemu ste govorili, kada je u pitanju ova škola, pominjete da će određeni studenti ove visoke škole u najskorije vreme dobiti diplome.
Ja nisam nijednog trenutka rekao da će ti studenti u najskorije vreme dobiti diplome. Oni su diplome već dobili i žao mi je što govorite o problemu koji ne razumete. Govorim o tome da me čudi vaša briga sada.
Gde ste vi bili pre četiri godine, kada je nastala ova škola, kada je bilo potrebno da se reši prostorni problem za nastanak ove škole, saglasnost tadašnjeg ministra, gospodina Vuksanovića, a i sadašnjeg ministra, gospodina Lončara, da se nađu sredstva koja su bila potrebna da bi ova škola funkcionisala. Mislim da takva briga, kada se sve ovo završi, s vaše strane, može da bude, najblaže rečeno, licemerna.
S druge strane, postoji problem u tome da, u određenim izmenama Zakona o radu i šifrovanim delatnostima, zvanja koja se dobijaju nakon završetka ove škole treba, svakako, da budu predmet rada ove skupštine, na predlog resornih ministarstava. To nije problem samo ove škole.
Takvih problema ima i u drugim zvanjima i mislim da ste, ako ste želeli da imalo konstruktivno doprinesete rešavanju problema, mogli da ukažete na to na sasvim drugi način, da lepo kažete - mi predlažemo da se uradi to i to, a ne da govorite o tome kako su ljudi dobili diplome i, maltene, završili nepostojeću školu. To su bitne razlike i žao mi je da neko govori o temi na taj način, a da taj suštinski problem ne razume.
S druge strane, što se tiče ugleda ove škole i ugleda samog univerziteta, vi dolazite iz Kragujevca i prosto me čudi da, svojim izlaganjem, na ovaj način dovodite u sumnju Univerzitet i grad iz koga dolazite. Mislim da to treba samo vama da služi na čast. Ne znam koji ste fakultet i gde završili, ali ja sam nastavnik tog univerziteta i verujte mi da sam ponosan na to. Hvala.