JOVAN DAMJANOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 1947. godine u Zemunu. Po zanimanju je diplomirani turizmolog.

Bio je član Srpske radikalne stranke. U drugoj Vladi Mirka Marjanovića, u periodu 1999-2000, bio je ministar bez portfelja.

Na parlamentarnim izborima 2007. biran je za narodnog poslanika sa liste SRS. Isto se ponovilo i na izborima 2008, ali maja 2009. Damjanović napušta taj poslanički klub jer je u međuvremenu osnovao stranku Demokratska levica Roma. Trenutno nije član nijednog skupštinskog odbora, ranije je bio u Odboru za međunacionalne odnose i Odboru za smanjenje siromaštva.

Od osnivanja Demokratske levica Roma nalazi se na funkciji predsednika stranke.

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 29.12.2011.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, upravo me je iniciralo da malo prodiskutuje ministar Dulić. Moram da kažem kada je pomenuo opasan i bezopasan otpad, da kažem nešto što se istorijski dešava u Republici Srbiji i što je prvi put u regionu, u okruženju, u Evropi da Dulićevo ministarstvo je dodelilo otvaranju reciklažnih centara romskoj zajednici. Svi znamo da je situacija ekonomska, socijalna i druga jako teška, ali ovo je prvi ministar u državi, u Republici Srbiji koji je znajući, poštujući sva pravila i potpisane međunarodnu dekadu i strategiju Vlade Republike Srbije. To je prvi čovek koji je omogućio romskoj zajednici da se zaposli i da delimično izađe iz jako teške ekonomske i socijalne situacije, jer ne možemo se integrisati u društvu ukoliko ne radimo, nemamo primanja, ne možemo školovati decu, a to su upravo gospodin ministar Dulić i Fond za zaštitu životne sredine učinili.

Gospodine ministre, ja želim da vam se zahvalim, obavestio sam kao predsednik Svetske organizacije Roma, 35 država u svetu, šta ste vi učinili. To je presedan i romska zajednica, osobito u Srbiji i celom svetu, vam duguje veliku zahvalnost. Svetska organizacija Roma je donela odluku da na potpisivanju ovog ugovora koji treba uskoro da potpišemo da vam dodeli najveće priznanje Svetske organizacije Roma za ono što ste učinili za romsku zajednicu.

Mi smo obišli 26 gradova u Srbiji, anketirali 4.500 privrednih, individualnih malih i srednjih preduzeća i imamo uvid u celoj Srbiji šta se dešava sa bezopasnim otpadom. Daću vam samo jednu informaciju. U Beogradu se skuplja 2000 tona kartona mesečno. Zamislite da to ide na deponiju, bio bi kolaps. Međutim, ovi reciklažni centri da se ne opterećuju deponije, da se odvoji "met streč pet" bezopasan otpad i da ide dalje na pripremu, na recikliranje gde ćemo dobiti gotovu sirovinu.

Nadam se da će i ostali ministri, kao gospodin ministar Dulić i njegovo ministarstvo, dati podršku ovom projektu…

(Predsednik: Vreme.)

Završavam.

… i omogućiti, jer mi sad otvaramo reciklažne centre u Staroj Pazovi, u Aleksincu, u Nišu i Vladičinom Hanu. Treba da otvorimo još nekih 22 reciklažna centra. Očekujem da će se to ostvariti i omogućiti čistiju Srbiju, parkove, jezera i zdravije građane u Srbiji.

PETA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 26.12.2011.

Demokratska levica Roma, smatra da je država ozbiljno kroz program i razvojne pozicije ovog budžeta omogućila romskoj zajednici ekonomska istraživanja i veće socijalne stimulacije, kao i kapacitete finansijski ZIP fondova. Smatramo da je ovo vrlo značajno u ovom budžetu. Takođe, unapređenje ljudskih i manjinskih prava, kapaciteti razvojni postoje što će unaprediti ljudska i manjinska prava, jer je to afirmacija države, a i korak ka demokratiji naše države i manjinskih naroda.
Subvencije države po projektu civilnog sektora po projekciji fonda, koji sačinjavaju 10% u programima i projektima civilnog sektora omogućava upravo ovih 10%. To je vrlo važno za nerazvijenu granu socijalnih programa i drugih programa koji su u projektu romske zajednice. Tu je bilo problema kada se pišu projekti, nema 10% da se daju subvencije, međutim sad to čini država, to je veliko olakšanje.
Po projekciji Fonda za zaštitu sredine, želim da kažem da fond u ovom budžetu ima velike razvojne kapacitete koji će omogućiti, i te kako romskoj zajednici, implementaciju otvaranje višereciklažnih centara. Predviđeno je Vladom Republike Srbije da se u državi Srbiji otvori 100 reciklažnih cenatara. Od tih 100 reciklažnih centara, 26 dobila je romska zajednica. Četiri ćemo u najskorije vreme početi da gradimo, a upravo fond i ovaj budžet omogućavaju za implementaciju otvaranje i drugih reciklažnih centara, što je vrlo bitan i važan faktor za romsku zajednicu, za zapošljavanje Roma i ne Roma.
Na Demokratskoj levici Roma ostaje da mobiliše romsku zajednicu kroz ovaj razvojni budžetski program kako bi se brže integrisali i ekonomski osnažili. Ovo je po prvi put da je država, a i ovaj budžet, omogućila da romska zajednica može kroz svoje mini firme, fabrike da se zaposli i da imamo bolji ekonomski i socijalni program i razvoj u našoj državi Srbiji.
Kada pogledamo države u okruženju i mnogo razvijenije države nego što je Republika Srbija, koji su u velikom finansijskom i ekonomskom kolapsu, koji su u velikim recesijama, a kada pogledamo Republiku Srbiju nije dobro, ali se još uvek dobro nosi. To je ogledalo Vlade Republike Srbije, kada mnogo bogatiji od nas imaju recesiju i kolaps, a naša država se još uvek nosi, ne kažem da ne može i bolje, ali dobro je. Nadamo se da će biti bolje.
Demokratska levica Roma kao predstavnik romske zajednice u parlamentu Republike Srbije nikad nije bila destabilizujući faktor, niti je radila na destabilizaciji i neće nikad biti faktor destabilizacije Srbije i njenih građana. Upravo će raditi na utemeljenju svih progresivnih i stabilativnih ideja i programa Republike Srbije i njenih građana. Zbog svog ovog današnjeg iznošenja, hoću da kažem da će Demokratska levica Roma glasati za ovaj budžet sa zadovoljstvom. Hvala vam lepo.

PETA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 15.12.2011.

Dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, na kraju kalendarske godine i jedna lepa vest za romsku zajednicu, kojoj je dodeljeno otvaranje reciklažnih centara u Srbiji. Mi imamo Međunarodnu dekadu, imamo Strategiju o romskoj zajednici koja je prihvaćena u Vladi Srbije i evo, konačno, država i određena ministarstva su učinili ono što je vrlo važno – iskorenjavanje siromaštva u romskoj zajednici i integrisanje u društvo.
Želim da obavestim Narodnu skupštinu i da se zahvalim posebno našoj državi Srbiji, a posebno ministru Duliću, Fondu za zaštitu životne sredine, Željki Jurekić, kao i gradonačelniku Simonoviću, predsedniku Skupštine Niša Miletu Iliću, Banetu Jovanoviću, direktoru Zavoda za izgradnju. Da društvo u našoj državi nije htelo, ne bi moglo sve ovako da se uradi. Ovo je prvi put da romska zajednica dobije jedan vrlo značajan projekat, gde će se ljudi zaposliti, uključiti u radu, iskorenjavanje siromaštva, integrisati se u društvu.
Romi su i ovako čistači, sakupljači sekundarnih sirovina u Srbiji, ali oni to rade u jednoj sivoj zoni, a sada ulaze u aktuelne tokove države i zakonske okvire. Oni će sada imati socijalno, penziono, imaće legitimacije, rešenja, svoje plate, transportna vozila i radiće upravo u svim tim oblastima u kojima su radili i do sada, ali sada će biti u zakonskim okvirima. U 2012. godini neće više izlaziti Romi da skupljaju sekundarne sirovine ukoliko nisu registrovani sakupljači, nemaju legitimacije ili rešenja.
Takođe želim da se zahvalim predstavnicima. Mi ćemo otvoriti reciklažne centre u gradu Nišu, opština Crveni krst, Fantele i Niška Banja, gradu Beogradu, opština Palilula, gradu Šabcu, opštini Aleksinac, opštini Stara Pazova, opštini Ruma, opštini Mionica, opštini Vladičin Han i Surdulici.
Za sada smo dobili osam reciklažnih centara da otvorimo i zelena ostrva u ovim gradovima, a kasnije ćemo da vidimo još u 18 gradova.
Država je učinila onoliko koliko je mogla. Svi znamo da smo u specifičnoj situaciji, i država i građani, ali ovoga puta još jednom velika zahvalnost romske zajednice državi i njenim institucijama koje su omogućile da se konačno Romi zaposle, integrišu.
Ovo nije jedini projekat. Ima još projekata koje će sigurno podržati određena ministarstva i država i u ime Demokratske levice Roma i romske zajednice se zahvaljujem. Hvala vam.

Poslednji put ažurirano: 13.09.2016, 07:39