Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Željko Tomić glasao

Željko Tomić

Nova Demokratska stranka Srbije

Nijedan akt nije pronađen.