Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slobodan Samardžić glasao

Nijedan akt nije pronađen.