Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nikola Lazić glasao

Nijedan akt nije pronađen.