ARSEN ĐURIĆ

Nova Demokratska stranka Srbije

Rođen je 7. avgust 08. 1973. godine u Užicu. Diplomirani ekonomista, trenutno na poslediplomskim studijama na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo iz Beograda.

Član DSS od 1994. godine. Narodni poslanik u Skupštini Srbije od 2003. godine. Član je IO DSS. Koordinator za Zlatiborski i Raški okrug. Član je ekonomskog saveta DSS.

Oženjen. Živi na Zlatiboru.
Poslednji put ažurirano: 20.09.2016, 08:21

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.10.2011.

Poštovano predsedništvo, gospodine predsedniče Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo podneli amandman na član 1. Predloga zakona u kome smo tražili da se sredstva koja su namenjena za rashode, odnosno izdatke za zaposlene u državnoj administraciji smanje za 7,5 milijardi dinara, odnosno da ostanu na nivou, planiranom nivou budžeta za 2011. godinu. Znači, da se ne vrši uvećavanje tih sredstava, a sa druge strane da se uvećaju sredstva za subvencije u privredi za tri i po milijarde dinara i da se uvećaju sredstva za subvencije u poljoprivredi za četiri milijarde dinara.
Bez obzira na preporuke MMF, na upozorenje domaćih stručnjaka i ekonomista kao i na deklarativnu priču predstavnika Vlade Srbije o neophodnosti smanjenja javne potrošnje, o neophodnosti povećanja kapitalnih ulaganja, infrastrukturnih ulaganja, vi ovim rebalansom budžeta činite potpuno suprotno. Osnovne karakteristike ovog budžeta su, povećanje budžetskog deficita za dodatnih 22 milijarde dinara. Povećanje javne potrošnje u vidu povećanja sredstava za zarade zaposlenih u državnoj administraciji. To ne čudi, moj kolega Lapčević, je već napomenuo, obzirom da se svakodnevno vrši prijem novih službenika u državnoj administraciji, u četvrtak je u dnevnom listu "Politika" je bio konkurs sa nekoliko ministarstava, za prijem nekoliko novih desetina službenika. Gotovo svaki zakon koji je usvojen u ovoj skupštini podrazumeva osnivanje neke nove agencije ili nekog regulatornog tela koje će pratiti i sprovoditi taj zakon. Tako da za pojedine oblasti imamo i po dve, a negde i čak i tri regulatorna tela koja se bave istim poslom.
Tu pada u vodu vaša priča o smanjenju javne potrošnje, pada u vodu zakon koji je usvojen u ovoj skupštini o maksimalnom broju zaposlenih u državnoj administraciji koji je podrazumevao da se administracija smanji za nekih deset posto. Isplaćene su otpremnine, drugi su primljeni i mislim da mi sada imamo više zaposlenih nego u momentu donošenja tog zakona.
Sa druge strane, smanjujete kapitalna ulaganja i ulaganja u infrastrukturu, što je potpuno ekonomski nelogično u uslovima krize, a ono što mene posebno brine jeste to odlaganje plaćanja tih kapitalnih ulaganja. Imam utisak da ćete tim odlaganjem plaćanja potpuno dotući srpsku privredu, kojoj država sa raznih nivoa vlasti duguje preko 100 milijardi dinara. Znači, radi se sve suprotno ekonomskoj logici i suprotno onome što čak predstavnici Vlade govore. Znači, povećava se javna potrošnja, smanjuju se kapitalna ulaganja i ulaganja u infrastrukturu.
Mi smo predložili da se povećaju sredstva za subvencije privredi, iako su ona rebalansom budžeta već povećana. Smatramo da ih dodatno treba povećati, kao i da se povećaju sredstva za subvencije poljoprivredi, jer smatramo da su to prioriteti, kada su rashodi budžeta u pitanju i da u tim subvencijama u poljoprivredi i privredi može doći do pokretanja neke proizvodnje, do poboljšanja izvoza, smanjenja spoljno-trgovinskog deficita, može doći do otvaranja nekih novih radnih mesta i podizanja standarda građana, a ne povećanjem javne potrošnje u vidu povećanja plata zaposlenih u državnoj administraciji.
Zato vas pozivam da razmotrite i da prihvatite ovaj amandman koji smo podneli.

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.10.2011.

Poštovano predsedništvo, gospodine predsedniče Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4. kojim sam predložio da se stavka – novčane kazne i penale po rešenju sudova smanje za dve milijarde i da se te dve milijarde povećaju na poziciji transfera lokalnim samoupravama, odnosno gradovima i opštinama.
Želim da podsetim građane Srbije, vi to dobro znate, da je od formiranja ove vlade u ove poslednje 3,5 godine da su gradovi i opštine u Srbiji oštećeni, odnosno uskraćeni za preko 50 milijardi dinara od transfernih sredstava u republičkom budžetu.
Nakon 3,5 godine uskraćivanja tih sredstava lokalnim samoupravama, ista Vlada koja je ta sredstva i uskraćivala, donosi zakon kojim povećava učešće u porezu na zarade lokalnim samoupravama i to predstavlja kao jedno epohalno svoje delo. Lokalne samouprave sada dobijaju više sredstava od poreza na zarade.
Šta ćemo sa 50 milijardi dinara, koje su uskraćene u poslednje 3,5 godine? Koliko projekata u opštinama i gradovima u Srbiji nije urađeno zbog toga što su ta sredstva uskraćena? Koliko puteva, ulica, vodovoda, vrtića? To je debelo, do toga, da je veliki broj gradova i opština u Srbiji kreditno toliko zadužen, da sada bukvalno, jedva servisira najosnovnije svoje funkcije za funkcionisanje lokalnih samouprava.
Zaista ne mogu da shvatim da vi tako grubo obmanjujete građane pred izbore, da ste učinili ne znam šta, a da pri tom onih 50 milijardi, koje nisu isplaćene gradovima i opštinama prethodnih godina, to nikom ništa.
Takođe, vrlo je zanimljivo obrazloženje za neprihvatanje ovog amandmana, u kome se kaže – amandman se ne prihvata jer pravno nije moguć, obzirom da su sredstva utvrđena na ekonomskoj klasifikaciji novčane kazne i penali po rešenju sudova već preneta. Amandman je pravno moguć, to je potpuno jasno, samo mi nije jasno kako je pravno moguće da ste mogli da prenesete sredstva pre rebalansa budžeta.
Znači, kada sada ovo vidimo, vi ste ta sredstva već preneli i sada ovim rebalansom budžeta peglate tu poziciju. Ko zna koliko je takvih pozicija u ovom rebalansu budžeta, da ste vi već nešto izvršili, a da sada ovim rebalansom peglate te pozicije i da imate hrabrosti da to još javno napišete u obrazloženju za neprihvatanje ovog amandmana. Mislim da je ovo neviđeno i da to nigde u svetu nije bilo tako.

TRINAESTO VANREDNO ZASEDANJE, 22.09.2011.

Poštovano predsedništvo, potpredsedniče Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman na član 10. Predloga zakona kojim sam predložio da se prvi stav tog člana menja i glasi: "dobra od opšteg interesa u javnoj svojini u smislu ovog zakona su dobra u opštoj upotrebi i druge stvari koje su zakonom određene kao dobra od opšteg interesa" i onda ide nabrajanje tih dobara poljoprivrednog zemljišta, šume, šumska zemljišta i svi ostali termini koji su inače bili definisani u ovom članu. Cilj ovog amandmana jeste da se u prvom stavu pobroje zajedno sva dobra od opšteg interesa u javnoj svojini i dobra u opštoj upotrebi, a ne da se posebno nabrajaju na više mesta u ovom članu zakona.
U obrazloženju Vlade za ne prihvatanje ovog amandmana stoji da je amandmanom Vlade izvršena preciznija formulacija ovog člana što nije tačno. Naime, amandmanom Vlade su učinjeni određeni ustupci AP Vojvodina dok smo mi našim amandmanima, mi smo podneli tri amandmana na član 10. gospodin Nenad Popović, gospodin Aleksandar Pejčić i ja koji su međusobono povezani i smisao ta tri amandmana jeste da se jasno definišu dobra od opšteg intersa u javnoj svojini i da se definiše koja od tih dobara ostaje u svojini Republike Srbije a koja u svojini jedinica lokalne samouprave. Žalosno je da je Vlada na ovaj predlog zakona podnela 18 amandmana, odnosno da vrši izmenu 20% članova svog zakona koji je predložila samo nekoliko dana pre toga. To govori o neozbiljnosti Vlade, govori o odnosima unutar vladajuće koalicije i govori o tome da se zarad očuvanja vlasti spremni da pravite trule kompromise na štetu građana Srbije. Pozivam vas još jednom da razmotrite i prihvatite ovaj amandman koji zaista precizno definiše dobra od opšteg interesa i definiše podelu koja dobra ostaju u vlasništvu Republike Srbije, a koja u svojim jedinicama lokane samouprave. Hvala.