Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Gordana Čomić glasala

Gordana Čomić

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.