Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Martinović glasao

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka

Nijedan akt nije pronađen.