Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marina Raguš glasala

Marina Raguš

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.