Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Srđan Šajn glasao

Srđan Šajn

Romska partija

Nijedan akt nije pronađen.