Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Srđan Šajn

Srđan Šajn

Romska partija

Obaveštenja i objašnjenja

Nijedan govor nije pronađen