Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Stefan Zankov glasao

Stefan Zankov

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije glasao