Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bojan Jakovljević glasao

Nijedan akt nije pronađen.