Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Miodrag Nikolić

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka

Govori

Vraćam se na amandman. Mi smo predložili konkretne projekte i programe da uposlimo Srbiju i vama smo ih dostavili. Mi garantujemo svojim programima i projektima zapošljavanje više od 300 hiljada radnika u ne dužem periodu...
(Predsedavajući: Gospodine Nikoliću, molim vas. Ovde je amandman u pitanju. Ne govorite o amandmanu. Objasnite mi Razvojnu banku...
Želite li dalje o amandmanu? Prijavite se i vratite se na amandman.)
... Predlog našeg amandmana mislim da ne bi Vladi doneo neka velika sredstva, ali bi dao doprinos da pod broj jedan domaći investitori, koji nažalost nemaju iste olakšice kao što imaju strani investitori... "Gorenje" je uložilo u Zaječar, uložilo u Valjevo, to je jako dobro, ali kako reče u onoj emisiji predsednik Upravnog odbora "Gorenje" da traži od vas put i vi ste napravili, traži put do Valjeva i vi ste napravili. To je jako dobro i putevi trebaju. Ali, vas molim, uložio sam ukupno 14 amandmana na treću tačku dnevnog reda, i javiću se ponovo kada bude došla ona na red, da amandman prihvatite u interesu povećanja proizvodnje i bruto produkta u Srbiji i većeg broja zapošljavanja a neće dati veliki doprinos jačanju budžeta. Hvala.
Poštovane kolege, poštovani ministre, da se izjasnim odmah na početku da ću ovaj amandman odbiti, glasaću protiv, podržaću ministra Dinkića, iako se češće puta ne slažem sa njim, kao što se nisam složio podnoseći 15 amandmana.
Da podsetim samo, mi smo se zakleli ovde kao narodni poslanici da ćemo raditi po Ustavu i u interesu naroda. U tom kontekstu ću govoriti i zato ću odbiti, odnosno podržaću predlog ministra Dinkića, a ne amandman koji podržava ono što nije dobro za Srbiju.
Šta je nama potrebno? Šta mi moramo kao poslanici da uradimo kao broj jedan, ukoliko želimo pravnu državu, ukoliko želimo ozbiljnu državu, ukoliko želimo jaku ekonomsku državu? Treba nam da suzbijemo mito, korupciju i kriminal. To čini prvi potpredsednik Vlade, gospodin Vučić i zaista treba svi da mu damo podršku da istraje na tome, jer to zahteva narod, to hoće privrednici.
Daću jedan primer kako je Turska postala moćna i danas je jedna među najbogatijim zemljama u Evropi. Prošle godine je ostvarila bruto produkt 12,5%. Godine 1982. Turska je bila u teškoj situaciji, možda u sličnoj u kojoj se danas nalazi Srbija. Ali, zahvaljujući jednom čoveku koji se zvao Ozar Turgao, koji je uveo u svojoj državi red, rad, dobre projekte, programe i nacionalne projekte, zahvaljujući tome je država Turska danas moćna i jaka.
Za šta se mi zalažemo i za šta moramo da se zalažemo? Moramo da se zalažemo za to da se suzbije rad na crno. Za to se svi ozbiljni privrednici, preduzetnici, seljaci, kako god da se zovu, oni koji pošteno zarađuju svoj hleb, zalažu. Onda me čudi zaista da ovoliki lobi i ovako jak lobi u Skupštini brani poziciju i sirotinju advokata, skoro mi dođe da plačem. Da su ovako nastavili, počeo bih da plačem. Hteo sam da vas zamolim, pre nego odem iz Skupštine, da vas pitam da li treba da sakupimo humanitarnu pomoć za advokate?
Pokazaću vam samo nešto, gospodine ministre. Potpuno ste u pravu, ali očigledno nemate dovoljno informacija. Evo jedan moj slučaj, jedan A4 papir, jedna tužba, odnosno odbrana na A4 papiru. Pročitaću advokatsku tarifu. Spisa pregled, po tarifi - 15.000, jedan konstruktivni sastanak – 20.000, drugi konstruktivni sastanak – 20.000, ponavljanje postupka – 25.000, sačinjavanje krivične prijave – 25.000. Znači, 105.000 na A4 papiru. Evo kako loše žive i zarađuju. Nije čudo, drage moje kolege poslanici koji branite prava, a upravo vi trebate da date doprinos da se suzbije siva ekonomija, da se uvede red i rad u državi, kako bi što pre ojačali našu ekonomiju i privredu i stali na noge, a ne da kukamo i kukumačemo.
Mi se borimo i zalažemo kao privrednici i ja kao industrijalac punih 28 godina, odnosno 38 godina, uključujući u Nemačkoj 12 godina rada, i želim da vidim u što kraćem roku, a ne dužem od godinu dana, da zbirna stopa poreza i doprinosa bude ispod 68,5%. To jesu moji amandmani koje sam danas podneo, preko 15. Žao mi je što nisam bio tu i nisam mogao da ih branim, jer sam morao da idem na sahranu velikom poslovnom partneru sa kojim radim preko 25 godina, ali verujem da ćete vi dati doprinos da moji amandmani prođu, jer oni su usmereni samo u interesu jačanja privrede. Ne čudi me zaista, posle svega ovoga, zašto neće niko da uči za bravara, za tehničara, inženjera, za agronoma itd, jer su ovo zanimanja gde su plate od 25, 30 i 40 hiljada, koliko jedan advokat uzme na polovini jednog pisma A4, odnosno računa koji je meni ispostavljen za jednu tužbu.
Ne vidim ovde zaista da je neko napao tu grupaciju advokata mojih kolega, pripadaju isto na grupi privrednika. Ovde je jasno rečeno, ako ispod šest i po miliona ostvaruje prihod biće paušalci. Šta je onda problem? Pardon, do tri miliona.
Molim vas, ako može jedan kafedžija mali, ako može jedan preduzetnik mali, koji radi kojekakve zanatske usluge, čeka po ceo dan da mu neko dođe u radnju itd. da vodi knjige i da plaća, do skoro je morao da vodi i fiskalnu kasnu, odnosno mislim da je to greška ministra Dinkića što je ukinuo ove kase. Na početku jučerašnjeg rada sednice zahtevao je od nas, odnosno apelovao od svakog da tražimo fiskalni račun, nažalost, tu ste prekršili Ustav, jednu ustavnu neravnopravnost ste napravili jer ste oslobodili preduzetnike i srednja preduzeća koja ostvaruju prihod do 50 miliona da ne moraju više da vode fiskalne kase, a te fiskalne kase su davno po vašem predlogu platili preduzetnici i privrednici preko 120 miliona eura.
Mislim da to treba se vratiti. Zašto? Zato što imamo veliki broj jako mnogo nelojalne konkurencije uvoza robe iz Kine, koja dolazi i carini se kako se carini, pa kako-tako dok se kucao onaj fiskalni račun, ulazilo nešto u prihod, kao prihod budžeta, tako da smatram da i to možda treba da se… Evo, završavam.
Znači, mi moramo, ako bi suzbili rad na crno koji danas premašuje, po našim evidencijama Pokreta za privredni preporod Srbije i mnogih drugih udruženja i pravih privrednika preko 30%. Moram da vam navedem jedan primer, molim vas, ja sam bio sazivač sastanka u Jagodini. Na tom sastanku sam pozvao pomoćnike ministra za rad i socijalno, itd. Tema je bila "Preventivne mere zaštite od povrede, odnosno zaštite na radu" itd.
U svom izlaganju sam samo izneo da pravi privrednici zahtevaju od nas iz Unije poslodavaca Srbije da pothitno nađemo model kako da se svede rad na crno, posebno u građevinskom sektoru, gde to čini nelojalnu konkurenciju pravim građevinarima itd. Verovali ili ne, zato sam platio 400 hiljada dinara, jer su inspektorke rada koje sam pozvao da prisustvuju tom sastanku prepoznale sebe i onda su me optužili i tužili, a sud je presudio da im platim oštetu navodno nekih kleveta. Izneo sam ono što prenose, što su od mene zahtevali upravo moji poslodavci da ih zaštitimo nelojalne konkurencije. Tako da, ću vas podržati, ne vas, nego i Vladu i svakog onog ko želi što pre da se uvede u ovoj državi red, rad, znanje i zalaganje da se vrednuje, a sve ostalo da se kažnjava. Hvala.